30 tys. katechetów uczy religii w polskich szkołach. Ich liczba systematycznie spada

W polskim systemie oświatowym jest 27 rodzajów lekcji religii, ponieważ każdy związek wyznaniowy ma prawo do organizowania własnego nauczania ♦ Lekcje religii w szkole organizowane są zatem we współpracy dwóch płaszczyzn: kościelnej i szkolnej ♦ W roku szkolnym 2017/2018 było w Polsce 30 043 katechetów

Prymas Polski na Adwent: wejdźmy w ten czas z wiarą i pokojem w sercu

List na Adwent 2017 Prymasa Polski – abp. Wojciecha Polaka ♦ Prymas: Nasze myśli częściej wybiegają ku Świętom Bożego Narodzenia niż zatrzymują się na przeżywaniu Adwentu. Jednak Adwent wciąż otwiera przed nami dużo szerszą perspektywę ♦ Publikujemy treść listu

„Św. Józef jest ojcem nas wszystkich”. W Kaliszu inauguracja Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa

Mszy św. przewodniczył abp Salvatore Pennacchio ♦ Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu nazwane przez Franciszka narodowym ♦ Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego

„Napełnieni Duchem Świętym”. Od Adwentu Kościół w Polsce rozpoczyna nowy program duszpasterski

Pogłębienie wiedzy o bierzmowaniu u wszystkich ochrzczonych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty – to główne cele nowego, dwuletniego programu duszpasterskiego ♦ Jego realizacja rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu – 3 grudnia ♦ Dokument opracowała Komisja Duszpasterstwa KEP, którą kieruje abp Wiktor Skworc

Trzy miliony świec na wigilijnych stołach. Caritas zainaugurowała 24. edycję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

„Miłosierdzie jest jedno” – to hasło tegorocznej akcji ♦ Wspólnie organizują ją Caritas w Polsce, prawosławny Eleos oraz Diakonie Kościoła ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego ♦ Z pozyskanych środków dzieci z niezamożnych rodzin pojadą na ferie
zimowe i wakacje

Obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj Aborcję” trafił do Kancelarii Sejmu. Zebrano ponad 830 tys. podpisów

Zebrano podpisy pod projektem ustawy wykreślającym przesłankę eugeniczną ♦ Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej złożyli projekt ustawy w biurze podawczym Sejmu RP ♦ Biskupi udzielili poparcia tej akcji

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie: w mijającym roku Polacy sfinansowali projekty za prawie 2,3 mln zł

Wśród Polaków służących Kościołowi na Wschodzie znajduje się m.in.: 250 księży diecezjalnych, 320 księży zakonnych, 350 sióstr zakonnych, 23 braci zakonnych ♦ Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie zrealizował już 360 projektów ♦ 10 grudnia w Polsce Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

Uroczysta prezentacja “Pro memoria”. „Z tych zapisków przemawia sam Prymas Tysiąclecia”

Prezentacja odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego ♦ Na dzieło złożyły się tysiące codziennych notatek kard. Stefana Wyszyńskiego sporządzanych przez ponad 30 lat ♦ W ciągu 7 lat zostanie wydanych 27 tomów zapisków ♦ Kard. Kazimierz Nycz: „Kardynał Wyszyński systematycznie zapisywał nie tylko historię swojego życia, ale historię Kościoła w Polsce”

Abp Hoser skończył 75 lat. W katedrze na Pradze dziękczynienie za jego posługę

W katedrze pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze pomodlono się w intencji abp. Hosera ♦ Braterskie gratulacje i słowa modlitwy przesłał prawosławny metropolita warszawski i całej Polski – Sawa ♦ Abp Hoser wspomniał, że świetlistym szlakiem jego życia była miłość do Matki Bożej

„Bierzmowanie to etap, a nie cel posługi Kościoła”. Na Jasnej Górze zakończył się IV Kongres Nowej Ewangelizacji

Czterodniowe spotkanie, które dotyczyło duszpasterstwa młodych i przygotowania do sakramentu bierzmowania zakończyło się na Jasnej Górze ♦ Wzięło w nim udział 700 osób, głównie katechetów i wychowawców oraz liderów grup ewangelizacyjnych ♦ Kongres wpisał się w ogólną dyskusję nad tym, co zrobić, by bierzmowanie było początkiem świadomej obecności młodych w Kościele.